The education program for dentists of PerioCentrum Academy keeps moving forward. This weekend was held in Madrid the Bone Regeneration in Implant Surgery course. Three days of theoretical and practical training with the possibility to watch a live surgery as well. PerioCentrum’s doctors, including Dr. Alberto Ortiz-Vigón, covered different topics connected to the main subject matter in what turned out to be another intense and rewarding training course.

PerioCentrum Academy: curso de regeneración ósea guiada

Three days of Guided Bone Regeneration in Implant Surgery

This maxilla and mandible handling intensive course of PerioCentrum Academy’s primary goal is to teach participants about the specific use of the most updated and used reconstruction technqiues for hard tissues. An intensive course which extends to a three-days training with diverse content.

The first day, on Thursday, was the day with higher theoretical content. Dr. Alfonso Oteo (PerioCentrum Segovia) gave the inaugural lecture with a class about “Defect diagnosis. Analysing and planning the case”. Dr. Daniel Rodrigo followed with a class about “Presevation of the alveolus”. After that, Dr. Fabio Vignoletti (PerioCentrum Madrid and Verona) was in charge of completing the theoretical training, exploring themes such as “Biological prinicples in guided bone regeneration”, “Biomaterials in guided bone regeneration” and “Immediate implants”. 

Theoretical classes continued during the first part on Friday with Dr. Ramón Lorenzo (PerioCentrum Madrid and Ávila), Dr. Alberto Ortiz-Vigón (Ortiz-Vigón Clinic – PerioCentrum Bilbao) and Dr. Daniel Rodrigo with topics suh as “Guided bone regeneration in horizontal defects”, “Open sinus lift”, “Guided bone regeneration in verticla defects” and “Closed sinus lift”. The participants were able to dedicate full afternoon to the practice. They practiced with typodonts and animal models to practice bone regeneration different techniques. All materials were provided by PerioCentrum’s strategic partners: Nobel Biocare, Salugraft Dental, Inibsa Dental, BTI Biotechnology Institute, Straumann and Bonfanti & Gris Instrumental.

The third session focused on discussion of clinical cases and a live surgery to treat a specific case of “Resolving a complication of a vertical regeneration with a non-resorbable membrane due to its half a month exposure”. The presentation of diplomas closed on Saturday afternoon another edition of Guided Bone Regeneration in Implant Surgery.

Training in June

As we say, PerioCentrum Academy continues with the proposed porgramme for this year 2018. On 1 and 2 June will take place in Madrid the first part of “Soft-tissue management” course. This course aims to teach participants the most updated specific use of mucogingival techniques. You can see the programme without any kind of commitment. We remind that seating is limited, with a maximum of 15 participants. Do not miss the chance and write us to academy@periocentrum. com or call us at 91 827 53 06.

On the other hand, our clinic will host the ITI Study Club Bilbao‘s third session next June 15th. Dr. Vincenzo Giovane will speak about “Direct aesthetic restorations in the anterior areas”. ITI Study Club sessions are free for ITI members. Seating places are limited too so if you want to join, write us to cursos@ortizvigon.com.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,print,mail,whatsapp” style=”icon”][stm_post_comments]
[stm_sidebar sidebar=”812″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PerioCentrum Academyren odontologoentzako hezkuntza programak aurrera jarraitzen du. Hezur-birsorkuntza Inplanteetako Kirurgian ikastaroa ospatu berri dugu Madrilen. Trebakuntza teorikoa, trebakuntza praktikoa eta zuzeneko kirurgia ikusteko aukera eman duten hiru egun izan dira. PerioCentrum taldeko doktoreek, Alberto Ortiz-Vigón doktorea barne, gai nagusiarekin zerikusia duten asuntuak jorratu zituzten. Heziketa-ziklo aberasgarria eta bizia izan zen berriro ere PerioCentrum Academyren ikastaro hau.

PerioCentrum Academy: curso de regeneración ósea guiada

Hiru egun Gidatutako Hezur-birsorkuntza Inplanteetako Kirurgiarekin

PerioCentrum Academyren maisalezurraren eta barailaren erabilerarako ikastaro trinko honen helburu nagusia partaideei ehun gogorren birsortze-teknika eguneratuenen eta erabilienen erabilera espezifikoa irakastea da. Hiru egunetan zehar luzatzen den eduki anitzeko ikastaro trinkoa, alegia.

Lehenengo eguna, osteguna, karga teoriko handieneko jardunaldia izan zen. Alfonso Oteo doktoreak (PerioCentrum Segovia) hasiera eman zion ikastaroari “Defektuaren diagnostikoa. Kasuaren ikerketa eta planifikazioa” izeneko klasearekin. Daniel Rodrigo doktoreak (PerioCentrum Guadalajara) testigua hartu zuen gero “Albeoloaren zainketa” izeneko klasearekin. Ondoren, Fabio Vignoletti doktorearen (PerioCentrum Madril eta Verona) txanda izan zen eguneko trebakuntza teorikoari amaiera emateko. Doktoreak “Hezur-birsorkuntza gidatuaren osagai biologikoak”, “Biomaterialak hezur-birsorkuntza gidatuan” edo “Berehalako inplanteak” bezalako gaietan sakondu zuen.

Ostiral goiza ere klase teorikoekin hasi zen. Ramon Lorenzo (PerioCentrum Madril eta Avila), Alberto Ortiz-Vigón (Ortiz-Vigón Klinika – PerioCentrum Bilbao) eta Daniel Rodrigo doktoreak aritu ziren irakasle modura eta hurrengo gaiak izan ziren jorratutakoak: “Hezur-birsorkuntza gidatua defektu horizontaletan”, “Sinuaren goratze irekia”, “Hezur-birsorkuntza gidatua defektu bertikaletan” eta “Sinuaren goratze itxia”. Ondoren, eta arratsalde guztian zehar, ikasleek aukera eduki zuten ikasitakoa praktikara eramateko tipodontoen eta animalien modeloekin. Material guztia PerioCentrumen kolaboratzaile estrategikoek lagatutakoa izan da: Nobel Biocare, Salugraft Dental, Inibsa Dental, BTI Biotechnology Institute, Straumann eta Bonfanti & Gris Instrumental.

Hirugarren saioa larunbatean izan zen eta kasu klinikoen eztabaidatzean eta zuzeneko kirurgian oinarritu zen. Zuzeneko kirurgia “Hilabete eta erdi ondorengo esposizioa dela eta mintz ez-xurgatzailearekin egindako hezur-birsorkuntzaren ondoren sorturiko konplikazio baten ebazpena” kasua tratatzeko burutu zen. Eguneko azken partean diplomen banaketa gauzatu zen.

Trebakuntza ekainean

Diogun moduan, PerioCentrum Academyk aurtengo urterako proposatu duen programak aurrera darrai. Ekainean 1ean eta 2an “Ehun bigunen maneiatzea” ikastaroaren lehenengo partea ospatuko da Madrilen. Kurtsoaren helburu nagusia partaideak teknika mukogingibalen erabilera espezifikoan irakastea izango da. Programa inolako konpromisorik gabe ikuskatu dezakezu. Gogorarazten dugu edukiera mugatua dagoela ikastaro hauetan, gehienezko 15 lekurekin. Ez ezazu galdu aukera eta idatziguzu academy@periocentrum. com helbidera edo deitu gaitzazu 91 827 53 06 zenbakira.

Bestalde, gure klinikak (Urkixo Zumarkalea 2, Bilbo) ITI Study Club Bilbaoren hirugarren modulua hartuko du. Hizlari nagusia Vincenzo Giovane doktorea izango da eta “Aurreko sektoreko berrezarpen estetiko zuzenak” gaiari buruz eskainiko du bere hitzaldia. ITIren bazkideentzat doakoak dira honako ikastaroak. Idatziguzu cursos@ortizvigon.com helbidera lekua hartzeko.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,print,mail,whatsapp” style=”icon”][stm_post_comments]
[stm_sidebar sidebar=”812″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

El programa de formación para odontólogos de PerioCentrum Academy avanza. Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el curso de Regeneración Ósea Guiada en Cirugía de Implantes. Tres días de formación teórica, práctica y cirugía en directo. Los doctores PerioCentrum, entre ellos el Dr. Alberto Ortiz-Vigón, abarcaron distintos asuntos relacionados con la temática principal en lo que resultó ser otro ciclo de formación enriquecedor e intenso.

PerioCentrum Academy: curso de regeneración ósea guiada

Tres días de Regeneración Ósea en Cirugía de Implantes

Este curso intensivo de PerioCentrum Academy de manejo del maxilar y la mandíbula atróficos tiene el objetivo principal de formar a los asistentes sobre el uso especifíco de las técnicas de reconstrucción de los tejidos duros más actualizadas y utilizadas hoy en día en la práctica clínica. Un curso intensivo que se prolonga en tres días de formación de contenido variado.

El primer día, el jueves, fue el día con mayor carga teórica. El Dr. Alfonso Oteo (PerioCentrum Segovia) fue el encargado de dar inicio al curso con una clase sobre “Diagnóstico del defecto. Estudio y planificación del caso”. El Dr. Daniel Rodrigo (PerioCentrum Guadalajara) tomó el testigo después para impartir una clase sobre “Preservación del alveolo”. Posteriormente, fue el Dr. Fabio Vignoletti (PerioCentrum Madrid y Verona) quien se encargó de completar la formación teórica, profundizando en temas como “Principios biológicos en regeneración ósea guiada”, “Biomateriales en regeneración ósea guiada” o “Implantes inmediatos”

Si bien las clases teóricas continuaron durante la primera parte del viernes de la mano del Dr. Ramón Lorenzo (PerioCentrum Madrid y Ávila), del Dr. Alberto Ortiz-Vigón (Clínica Ortiz-Vigón – PerioCentrum Bilbao) y del Dr. Daniel Rodrigo, con temas como “Regeneración ósea guiada en defectos horizontales”, “Elevación abierta de seno”, “Regeneración ósea guiada en defectos verticales” y “Elevación cerrada de seno”, los asistentes pudieron dedicar la tarde completa del 11 de mayo a la práctica. Práctica que se realizó sobre tipodontos y modelos animales para practicar diferentes técnicas de regeneración ósea, en las que los alumnos pudieron usar material cedido por los colaboradores estratégicos de PerioCentrum: Nobel Biocare, Salugraft Dental, Inibsa Dental, BTI Biotechnology Institute, Straumann y Bonfanti & Gris Instrumental.

La tercera sesión del curso estuvo centrada en la discusión de casos clínicos y la asistencia a la cirugía en directo en concreto sobre un caso de “Resolución de una complicación en una regeneración vertical con una membrana no reabsorbible, debido a su exposición al mes y medio”. La entrega de diplomas clausuró el sábado ya a última hora la que ha sido otra edición más de Regeneración Ósea en Cirugía de Implantes.

Formación en junio

Como decimos, PerioCentrum Academy continua con el programa propuesto para este 2018. Los días 1 y 2 de junio tendrá lugar en las instalaciones de Madrid la primera parte del curso sobre “Manejo de tejidos blandos” que tiene el objetivo principal de formar a los asistentes sobre el uso específico de las técnicas mucogingivales más actualizadas y utilizadas hoy en día. Puedes consultar el programa sin ningún tipo de compromiso. Recordamos que el aforo es límitado, con un máximo de 15 asistentes. No pierdas la oportunidad y escríbenos a academy@periocentrum. com o llámanos al 91 827 53 06.

Por otra parte, nuestra clínica (Alameda Urquijo 2, Bilbao) acogerá el tercer módulo de ITI Study Club Bilbao el próximo 15 de junio. El Dr. Vincenzo Giovane abordará las “Restauraciones directas estéticas en el sector anterior”. Los Study Club son sesiones de formación gratuitas para socios de ITI. El aforo también es limitado, por lo que si quieres reservar tu plaza escríbenos a cursos@ortizvigon.com.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,print,mail,whatsapp” style=”icon”][stm_post_comments]
[stm_sidebar sidebar=”812″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

¡Tú solución en un click!

¿Tienes preguntas? Deja tus datos y nos pondremos en contacto contigo.

Open chat
1
¿Cómo te ayudamos?
Scan the code
Bienvenid@ a clínica Ortiz-Vigón,
¿Cómo puedo ayudarte?