Legezko Oharra

Xedea

Clínica Ortiz-Vigón Carnicero S.L.P. sozietatearen jarduera “Ortiz-Vigón Carnicero” izendapena duen marka espainiarra kudeatzea da, eta odontologiarekin, aho-artatzearekin edo medikuntzarekin oro har zerikusia duten zerbitzu orokorrak eta irakaskuntza zerbitzuak ematea ere bai.

Identifikazioa

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbiutzuen uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan jasota dagoen informatu beharra beteaz, hemen jarritako datuak webgune (www.ortizvigon.com) honen titularra den erakundearenak dira.

Baltzu izena: ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P.

Helbidea: Urkixo zum. 2, 7.a, 40008, Bilbao

Telefonoa: 944158902 Helbide elektronikoa: Info@ortizvigon.com

IFK: B86053030

Erregistroko inskripzioa: Bizkaia, 3772 liburukia, 180 folioa, BI2483 orria

Jabetza intelektual eta industriala

Webgune honetan dauden elementu guztien jabetza industrial eta intelektualaren eskubide guztiak, merkataritza markak, formatuak, diseinu grafikoak, testuak, irudiak eta agiriak barne, ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietatearenak dira eta jabetza intelektual eta industrialari buruzko Espainiako legeek eta nazioartekoek babestuta daude. Berariaz debekatuta dago webgune hau, nahiz bertako edozein eduki, osorik nahiz partzialki erreproduzitzea ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietatearen baimen espres eta idatzia izan gabe.

Webgunean sartzeak ez du esan nahi ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietateak eskubide horiei uko egiten dienik, ez eskualdatzen dituenik, ez lizentziarik ematen edo lagapenik egiten duenik, espres kontrakoa ezartzen ez bada.

Erabiltzeko baldintzak

Webgune honetan sartuz gero webgunean sartu eta erabiltzea arautzen duten baldintza hauek erreserba barik onartzen dira, gure produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa erabiltzaileen eskura ipintzea izaki beronen helburua.

Espres debekatzen da webgune honen edukiak merkataritza helburuetarako edo banatu, eraldatu edo komunikatzeko erabiltzea.

ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. ez da erantzule izango erabilera horregatik edo informazioa erabiltzeagatik ondorio, kalte edo galeraren bat gertatzen bada.

Bai webgune honetan sartzea bai bertan dagoen informazioaz egiten den erabilera erabiltzailearen ardura bakarrekoa da.

Erabiltzailea behartuta dago webgune honetan dagoen informazioa zilegi ez diren edo kaltegarriak diren helburu edo ondorioetarako ez erabiltzera eta legezko ohar honen edukiaren aurkakoa izan daitekeen beste ekintzarik ere ez egitera.

ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietateak berarentzat gordetzen du produktuen merkataritza eskaintzaren edukiak egoki deritzonean aldatzeko eta bere edukia eguneratuta edukitzeko eskubidea.

ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietateak ezin du ziurtatu webgune honetan sartzeak etenik edo akatsik izango ez duenik, baina ahalegin guztiak egingo ditu horiek saihesteko.

Web arduraduna

Izena eta abizena: Alberto Ortiz-Vigón

Elkargokidetza zenbakia: 48001277

Adskripzio elkargoa: Bizkaiko Haginlarien Elkargo Ofiziala

Jarduera profesionala: zuzendaritza klinikoa, periodontzia eta inplantologia

Datuak babesteko politika

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 lege Organikoa eta bere garapen araudia betetzeko, jakinarazi egiten zaizu zeuk emandako datu pertsonalak fitxategi batean sartuko direla eta fitxategi horren arduradun eta titularra ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. dela, gure merkataritza harremana kudeatzeko eta gure produktu eta zerbitzuen berri emateko.

Webguneko formularioak beteaz edo mezu elektronikoak edo beste edozein informazio eskaera ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietateari bidalita, interesdunak espres onesten du bere tratu pertsonalak tratatzea eta ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietatearen produktu eta zerbitzuei buruzko merkataritza komunikazioak jasotzea.

Erabiltzaileak bere datuak esan den moduan tratatzeko eman duen onespena beti baliogabetu dezake, atzera indarrik gabe, abenduaren 13ko 1571999 lege organikoaren 6 eta 11 artikuluetan xedatzen denaren arabera.

Erabiltzailea izango da, nolanahi ere, emandako datuen egiatasunaren erantzule, eta ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietatea erantzukizun guztietatik salbu geratuko da.

Erabiltzailea informatuta dago eta espres onesten du ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietateak bere zerbitzuak emateko erabakitzen edo behar duen hirugarrenei bere datuak laga ahal izatea, hala nola lankide dituen beste klinikei.

Nolanahi ere, enpresa horiek datuak ikustea DPBLaren 12. artikuluaren baldintzak betetzen dituen kontratu batean araututa egongo da. Komunikatutako datuak egokiak eta beharrezkoak bakarrik izango dira, eta ez gehiegizkoak.

Inola ere ez ditu ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietateak erabiliko interesdunen datu pertsonalak lehenago aipatu direnez beste helburuetarako, eta konpromisoa hartzen du behar den sekretu profesionala gordetzeko eta informazioa babesteko behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzazkoak ezartzeko, DPBLa garatzen duen 1720/2007 EDak ezartzen dituen beharkizunen arabera.

Datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta aurka egiteko eskubideak edozein unetan egikaritu ditzakezu, idazki bidez, identifikatzen zaituen agiri ofizialaren kopia erantsita, ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P sozietateari helbide honetara bidalita: Urkixo zumarkalea 2, 7.a, Bizkaia, Espainia.  Edo posta elektronikoa info@ortizvigon.com

Adingabeak babesteko politika

Debekatuta dago webgune honetara 14 urte baino gutxiagokoak sartzea eta webgunea erabiltzea, behar bezala baimenduta ez badaude. ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietateak, beraz, adina ez duen pertsona bat webgune honetan sartzen bada, bere gurasoen, tutorearen edo legezko ordezkariaren baimena duela ulertzen du.

ORTIZ-VIGÓN CARNICERO, S.L.P. sozietateak gogoratu egiten die adingabeen ardura duten pertsona adindunei eurena soilik izango dela erantzukizuna adingaberen batek zerbitzuren bat eskatzeko bere datuak eransten baditu.

Eduki batzuk iragaziaz edo blokeatuaz nabigazioa laburtzeko programa informatikoak daudela ere jakinarazten zaie.

Legedi eta jurisdikzio aplikagarria

Legezko ohar hau aplikagarria zaion Espainiako indarreko araudiak arautzen du.

Xedapen hauetan xedatutakoaren ondorioz erator litezkeen auziak eta horiek interpretatu, aplikatu eta betetzeari buruzkoak ebazteko, erabiltzaileak, legezko ohar honetan jasotzen diren baldintzak onartzen dituenez, espres egiten dio uko legokiokeen beste edozein foruri.

Nolanahi ere, Espainiako jurisdikzioaren barruan, legediak foru konkretu baten mendean jartzea zilegitzen badu, erabiltzaileak espres egiten dio uko legokiokeen foruari eta borondatez jartzen da Euskal herriko epaitegi eta Auzitegien jurisdikzioaren mendean.

Osagarritasun oharra

Webgunean eskainitako informazioak ez du osasun-profesionalaren eta bere paziente edo bisitariaren arteko harremana ordezkatzen, baizik eta osatzen, eta zalantzarik izatekotan zure erreferentziazko osasun-profesionalari galdetu beharko zaio.